Welkom bij Femuza De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.  

Update: Gevolgen van de maatregelen omtrent het coronavirus voor de activiteiten van Femuza

Geachte secretarissen en in het bijzonder deelnemers aan het galaconcert,

Afgelopen week heeft onze Rijksoverheid besloten om de maatregelen omtrent het coronavirus uit te breiden en te verlengen. We berichtten jullie eerder dat we hebben moeten besluiten om ons muziekfestival, dat gepland stond voor zaterdag 21 maart 2020, af te gelasten. Daar komt bij dat we tevens hebben besloten om het galaconcert, dat gepland staat op vrijdag 12 juni 2020, te laten vervallen. Dit in verband met de verlengde maatregelen, die het de deelnemers aan het galaconcert nagenoeg onmogelijk maken om een programma voor te bereiden, mocht überhaupt blijken dat de maatregelen ná 1 juni dusdanig afgeschaald worden dat het houden van repetities en het galaconcert als zodanig weer toegestaan is.

Met het schrappen van bovengenoemde activiteiten, zijn er nu twee alternatieven mogelijk:

  1. (Een van) de activiteiten word(t)(en) geannuleerd, waarmee die dit seizoen verval(t)(len) en niet op een alternatieve datum (alsnog) gehouden word(t)(en);
  2. (Een van) de activiteiten word(t)(en) verplaatst naar een alternatieve datum waarop die alsnog gehouden word(t)(en).

Voor beide activiteiten geldt dat we nog een besluit moeten nemen over het te kiezen alternatief, maar duidelijk is dat wanneer we voor een of voor beide activiteiten besluiten de activiteit te verplaatsen, de activiteit niet meer vóór de zomervakantie plaats zal vinden, maar er een datum in het najaar van 2020 gepland zal worden. Dit in verband met de voorbereidingstijd die benodigd is ter voorbereiding op de activiteiten en daarnaast omdat onzeker is hoe de handhaving en af- of opschaling van de maatregelen er ná 1 juni van dit jaar uit zal zien. Verder ligt het voor de hand om, wanneer beide activiteiten verplaatst worden, het muziekfestival vóór het galaconcert te houden, omdat (ook) de winnaar van het muziekfestival optreedt tijdens het galaconcert.

Bovenstaande betekent niet zonder meer dat voor beide activiteiten hetzelfde besluit genomen wordt. Uiteraard zullen we in overleg met de betrokkenen ((potentiële) deelnemers aan de activiteiten) proberen een zo goed mogelijke beslissing te nemen, nu de activiteiten op de geplande data vervallen.

Voor nu is dus duidelijk dat de activiteiten op de geplande data niet door (konden) gaan. We zullen jullie uiteraard informeren wanneer er nadere ontwikkelingen zijn en wanneer we een besluit hebben genomen over het al dan niet annuleren of verplaatsen van de genoemde activiteiten.

Ik vertrouw erop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Jeffry Frikken

Secretaris Femuza

Jaarprogramma 2020

Datum 2020 Activiteit Tijdstip Plaats Opmerkingen
21-03 Muziekfestival 14:00 uur MFC De Mande,Nijland AFGELAST
12-06 Galaconcert 19:45 uur Theater Sneek AFGELAST
21-11 Zangfestival Zuiderkerk, Sneek
28-12 Studiedag MFC de Utherne,IJlst Van beginner tot gevorderde.