Skip to main content

Welkom bij Femuza

De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Femuza organiseert Korenfestival

BOLSWARD - De Federatie van Muziek en Zang in de gemeente Súdwest-Fryslân - Femuza - organiseert op zaterdag 17 februari een korenfestival in de Gasthuiskerk in Bolsward. In 2022 was de laatste keer dat het Femuza Korenfestival georganiseerd werd. 

Aan dit festival nemen zeven koren deel die worden beoordeeld door vakjury Jan Hibma. De koren kunnen deelnemen als festivaldeelnemer of als concoursdeelnemer. De winnaar ontvangt een beker en een geldbedrag en mag deelnemen aan het Galaconcert van Femuza in 2024 in Theater Sneek. 

Het programma is: 

17:00 Vox Humana, Koudum – Feike van Tuinen
17:25 Vocal Chain, Harlingen – Gert Jan Hoekstra
17:50 Pauze
19:30 Scheppingsgave, Witmarsum – Jannie Kramer-Gietema
19:55 CMK Ons Genoegen, Heeg – Doede Terluin
20:20 CGK Nije Moed, Oosthem – Grietje  Dam-Riemersma
20:45 Pauze
21:10 De Reinbôge, Woudsend – Louiza Saitova
21:35 Vocaal Ensemble Eljakim, Bolsward – Erwin de Ruijter
22:00 Afsluiting

Foto: Vocaal Ensemble Eljakim, Femuza / Sjoerd de Vries

Het Korenfestival is ook live of na te bekijken en luisteren via deze url 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10912

Programma Zangfestival