Skip to main content

Doel van de federatie is het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen daar waar mogelijk is.
Muziek maken is nog steeds een geweldige mooie hobby die door vele mensen op diverse niveaus beoefend wordt. Muziek wordt geoefend door het kunstzinnig ritmisch ordenen van klanken die door mensen worden geproduceerd door middel van de stem en een verscheidenheid aan instrumenten. Femuza wil dit ondersteunen door het organiseren van diverse activiteiten in de gemeente.
 
Wij hopen dat met deze website de informatie over en naar de verenigingen geoptimaliseerd is. Suggesties en opmerkingen zijn uiteraard altijd van harte welkom.

Ontstaan

Femuza is opgericht op 1 januari 2012 en is een overkoepelend orgaan voor de muziekverenigingen en zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Femuza is ontstaan uit de voormalige federaties van Muziek- en Zangverenigingen in Wûnseradiel en in Wymbritseradiel.

Doel van de federatie is het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen daar waar mogelijk is. Femuza is ook een aanspreekpunt voor de gemeente Súdwest-Fryslân betreffende de zaken op het gebied van cultuurbeleid.

Bestuur

Hans Buren

Voorzitter

Hans Buren  is al jaren bestuurlijk actief in de HaFaBra-sector. Hij is momenteel betrokken bij Stichting Survento Fanfare Festival. In het verleden was hij als bestuurder betrokken bij Stichting Frysk Fanfare Festival, Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen, Femuza, Eendracht Maakt Macht Oudega (SWF) en Brassband Halleluja Menaam. Als muzikant is Hans actief bij o.a. het Frysk Fanfare Orkest en Excelsior Schaard. 

Jellie Corbée

Secretaris

Jellie Corbée is al jarenlang bestuurlijk actief binnen verschillende muziekverenigingen en organisaties. De leden van Femuza kunnen haar vooral kennen als organisator van het solistenconcours, waar ze al jarenlang bij betrokken is. Maar ook binnen onder andere CMV Concordia IJlst en het Frysk Harmony Orkest is Jellie bestuurlijk actief (geweest). Jellie speelt euphonium bij CMV Concordia IJlst.

Sjoerd de Vries

webmaster fotograaf

Sjoerd de Vries is al een paar jaar betrokken bij de activiteiten van Femuza, hij heeft al een aantal jaren foto's gemaakt bij alle festiviteiten en beheert ook al een paar jaar de website van Femuza.
In het verleden heeft Sjoerd ook al foto's gemaakt voor de OMFryslan, Brassband Kampioenschappen,Eurobrass en het ONFK. Ook bij menige vereniging heeft Sjoerd al eens foto's mogen maken.
In een later verleden heeft Sjoerd ook geblazen op een bugel bij Concordia IJlst